A Baranya Megyei Platánliget Otthon 2017. július 1-vel jött létre.

Az intézmény által biztosított ellátási formák:

- A fogyatékos személyek (a bólyi székhelyintézményben) történik a kiskorú fogyatékos személyek ellátásának elkülönített megszervezése, valamint a nagykorú fogyatékos személyek otthont nyújtó ellátása.
- Fogyatékossággal élők ápoló-gondozó célú lakóotthoni ellátása keretében (a bólyi lakóotthonokban) kiscsoportos, normál lakókörnyezetbe integrált, családi házas elhelyezési formában van mód azon ellátottak társadalmi integrációjának előmozdítására, akik az ápoló-gondozó otthoni ellátásból kikerülve nyernek lakóotthoni elhelyezést.

Az intézmény küldetése

A szolgáltatásokat meghatározott értékek mentén hozzuk létre és működtetjük a meghatározott célcsoportok számára. Tartalmuk megfelel a szükségleteknek és követik a változásokat. Új és hatékony eljárások kidolgozására és bevezetésére törekszünk.

Intézményünk a preventív és korrektív rendszerszemléletű szociális munka értékeinek mentén komplex segítséget nyújt az intézmény szolgáltatásait igénybe vevők képességeinek és készségeinek megőrzéséhez, erősítéséhez, fejlesztéséhez.

Munkánk során kulcsfontosságú a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával, valamint az etikai kódex figyelembe vételével az ellátást igénybe vevők élethelyzetének javításán túl az egyének, családok, közösségek társadalmi helyzetének javítása is.

Elsődleges számunkra az emberi méltóság tisztelete, az együttműködésen alapuló személyes szolgáltatás, az egyén szükségleteire irányuló egymást segítő, építő tevékenység. 

Céljaink

- Egy olyan komplex intézmény megvalósítása, ahol az értelmi- és a halmozottan sérült, valamint időskorú lakóink segítése, kísérése egész életútjukon keresztül, számukra lakás, lakhatás, gondozás, ápolás, oktatás, fejlesztés, munka és kellemes szabadidő eltöltésének lehetősége biztosított.
- Lakóink tevékenységeik folyamán fejlődjenek, kiépüljenek azok az ismeretek, jártasságok, képességek, valamint viselkedési formák, melyek képessé teszik őket egy közösségben való életre. Fontos számukra, hogy a munkavégzésből, egyéb tevékenységekből fakadó örömök erősítsék személyiségüket, hozzájárulva az önértékelésük, önmegvalósításuk erősödéséhez.
- Biztonságos, magas szintű ápolás-gondozás biztosítása, hozzájárulva lakóink fizikai, pszichés, szociális, mentálhigiénés szükségleteinek kielégítéséhez, életminőségük javulásához. Elengedhetetlenül fontos számunkra az, hogy lakóink mindenkor megkapják az egyéni bánásmódot.
- Lakóink saját életük mindennapi élményeinek aktív részesei lehessenek, képessé válva társas kapcsolatok kialakítására és fenntartására. Következésképpen ezzel – életükben és mindennapjaik megélésében - pozitív változást érhetünk el.
- Fogyatékossággal élő lakóink egyszerű munkafolyamatokat el tudjanak végezni, ismerjék a szerszámokat, azokat biztosan, balesetmentesen tudják használni.
- Az időskorúakat ellátó telephelyeinken élő, különösen a demenciával küzdő idős ember gondozása során ügyelünk arra, hogy életminőségét megőrizve, jó közérzettel, pszichés és szomatikus egyensúlyának megtartása mellett élje életét. Az ápolói – gondozói tevékenység során különös hangsúllyal bír, hogy a demens lakó érzékelje a jó bánásmódot, képes legyen az adott pillanatok élvezetére, illetve hogy állapotromlását késleltető támogatást kapjon.
- Szélesítsük dolgozóink részére szakmai rálátásukat, lehetőséget adva tapasztalatok szerzésére, átadására-átvételére. Elengedhetetlenül fontos számomra munkatársaim, továbbá magam szakmai identitásának erősítése, hiszen ezzel is hozzájárulunk a magas színvonalú szakmai munka eléréséhez.

Az intézmény stratégiai, távlati terve – perspektíva:

Fogyatékossággal élő személyek ellátásában: 

Szeretnénk elérni, hogy a stratégiai tervciklus (10 év) végére az intézet minden fogyatékkal élő lakója kisebb létszámú, lakókörnyezetbe integrált elhelyezést nyújtó széles szolgáltatási kínálattal rendelkező; az öngondoskodásra való képességre épülő ellátási formában élhessen.

Ennek egyik lehetséges formája a támogatott lakhatás, mely az önálló életvitelt segítő szolgáltatás. Ennek alapja az ellátott önálló döntése, szükséglete, képességeinek, készségeinek maximális figyelembe vételével.

Ez lehet támogatott lakhatás: mely az alacsony gondozási szükséglet és felügyelet igénye mellett társadalmi- és lakókörnyezetbe integráltan elhelyezkedő, 3-6 fő részére lakhatást nyújtó önálló lakás.

Lakóotthon: közepes gondozási szükséglet és felügyelet mellett, társadalmi- és lakókörnyezetbe integráltan helyezhető el, 6-12 fő ellátására.

Intenzív gondozást nyújtó lakócentrum kialakítására is igény lenne (3×50 fő elhelyezésével), ahol a magas és speciális gondozási szükséglet és felügyelet igénye mellett integrált lakókörnyezetben elhelyezhetőek az intézmény ellátottai.

Fontos alapelv, hogy a lakhatás és a napközbeni tartózkodás terei szétváljanak.

Weboldalunkon sütiket használunk

A platanligetotthon.hu-n kizárólag az oldal működéséhez feltétlenül szükséges és munkamenet támogató, az egyes felhasználói munkamenetek azonosítására szolgáló sütiket (cookies) használunk. A Hatóság oldalán alkalmazott funkcionális sütikről bővebb tájékoztatás a Tájékoztatás a sütikről gomb megnyomásával érhető el.